Hogyan pályázhatok?

Általános pályázati feltételek

Pályázhat minden Magyarországon ténylegesen működő általános iskola (1-8. osztály) bármely osztálya, valamint minden Magyarországon ténylegesen működő óvoda bármely óvodai csoportja. A megadott korosztálytól eltérő iskolai osztályok előzetes értesítés nélkül kizárásra kerülnek.

Pályázni osztályonként vagy óvodai csoportonként lehet, egy intézményből akár az összes osztály is pályázhat.

A pályázatra jelentkezni a meghirdetett internetes felületen történő regisztrációval és annak megerősítésével lehet.

Feltétel a pályázatok határidőben történő beérkezése, a hiánytalanul kitöltött Pályázat átadó adatlapot mellékelve. Kérjük, a Pályázat átadó adatlapból egy fénymásolatot őrizzetek meg a pályázat teljes lezárásáig!

A gyűjtött Reál márkatermék logók előírtaknak megfelelő rendszerezése és gyűjtése (részletek a gyűjtés szabályai menüpont alatt).

A valótlan adatot közlő, vagy azokkal visszaélő, a pályázati feltételeket és abban vállalt kötelezettségeiket megszegő, illetve a pályázat során tisztességtelen magatartást tanúsító osztályok/óvodai csoportok/intézmények előzetes értesítés nélkül kizárásra kerülhetnek.

Kizárásra kerülhetnek azon intézmények is, akiknek az átadáskor lenyilatkozott összegyűjtött Reál márka logó mennyisége eltér a ténylegesen átadott mennyiségtől.

Vitás kérdésekben a pályáztató vizsgálóbizottsága jogosult döntést hozni.

A jelentkezés menete

A Regisztráció menüpontra kattintva ki kell tölteni a regisztrációs űrlapot.

Az 1. pályázat keretében: 2021. január 31-ig kell kivágni és összegyűjteni a Reál márkatermékek logóit, ezen belül is a Reál, Falusi, Hárs, Melody, Zefír, Rio logókat.

A gyűjtés befejezését követően a kishosok.real.hu honlapon a felhasználónévvel és jelszóval be kell lépni és a Profilom menüpontban az adatlap letöltésére kattintva ki kell nyomtatni, ki kell tölteni, alá kell írni, és le kell pecsételni a Pályázat átadó adatlapot. Az adatlapot ezt követően az összegyűjtött és megfelelő mennyiségben kötegelt (300 db vagy 150 db) Reál márkatermék logókkal és a kreatív pályamunkákkal együtt kell beküldeni. Minden osztály és óvodai csoport a kiírásban szereplő feltételek szerinti kreatív pályamunkát kell, hogy beküldjön az összegyűjtött logók mellett. A kreatív pályamunkákat az összegyűjtött, megfelelő számú logókkal együtt, a pontosan és hiánytalanul kitöltött, iskolai, óvodai bélyegzővel, aláírással ellátott Pályázat átadó adatlappal az alábbi címre kell küldeni:

Reál Hungária Élelmiszer Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Kérjük, a küldendő pályázatra ráírni a „KisHősök – 1. pályázat” jeligét, így biztosítva, hogy véletlenül se kavarodjon el.

A Pályázat átadó adatlapból kötelező egy fénymásolatot megtartani az osztály számára.

A beérkezési határidő 2022. január 31.

A 2. számú pályázat keretében csak kreatív pályamunkákat kell beküldeni, Reál márkatermék logók nélkül. A kiírásban szereplő feltételek szerinti kreatív pályamunkát, a pontosan és hiánytalanul kitöltött, iskolai, óvodai bélyegzővel, aláírással ellátott Pályázat átadó adatlapot az alábbi címre kell küldeni, valamint a kreatív pályamunkát a kishosok.real.hu weboldalra fel kell tölteni:

Reál Hungária Élelmiszer Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Kérjük, a küldendő pályázatra ráírni a „KisHősök – 2. pályázat” jeligét, így biztosítva, hogy véletlenül se kavarodjon el.

A Pályázat átadó adatlapból kötelező egy fénymásolatot megtartani az osztály számára.

A beérkezési és feltöltési határidő 2022. január 17.

Szavazás időtartama: 2022. január 19. – 2022. január 31.

A gyűjtés szabályai

Mit kell gyűjteni?

Aszerint, hogy mely előre meghatározott pályázati összegért indul a pályázó osztály és/vagy óvodai csoport, a megfelelő számú Reál márkatermék logót kell összegyűjteni a Reál márkatermékek csomagolásáról, ezen belül is a Reál, Falusi, Hárs, Melody, Zefír, Rio logókat.
Fontos, hogy kizárólag a kereskedelmi forgalomban vásárolt termékek csomagolóanyagán található logók gyűjtése elfogadott.

Hogyan kell gyűjteni?

A Reál márkatermékek csomagolóanyagáról, címkéjéről, dobozáról a fenti logókat ki kell vágni, tehát a teljes csomagolás gyűjtése nem elfogadott. A kivágott logóknak tisztának, száraznak és higiénikusnak kell lennie, ellenkező esetben a pályázatot a bizottság nem fogadja el érvényesnek. Amennyiben a pályázó osztály vagy óvodai csoport a 100.000 forint támogatási összegért indul, úgy 300 darab, amennyiben a 50.000 forint támogatásért indul, úgy 150 darab Reál márka logót kell, hogy összegyűjtsön, és kötegelve beküldjön a sikeres Pályázathoz.